Ang Edukasyon sa Pilipinas bilang Isang Komersyo at Negosyo

Madalas nating marinig ang edukasyon bilang diumano ay susi sa tagumpay ng isang indibidwal at pag-unlad ng ating bayan. Sa talumpati ng mga pulitiko at akda ng mga manunulat ito ay madalas maging paksa. Inihahambing ito bilang isang kayamanang hindi nananakaw ninuman at magpakailanman. Ikinukumpara rin bilang kasinghalaga ng pera at ginto. Itinuturing na isang bagay na hindi maaaring hiramin at ipahiram. Ang edukasyon ay isang bagay na hindi matatawaran ang halaga sa mundo.

Maraming paaralan ang narito sa ating bansa. May mga pampubliko na pinapamahalaan ng ating gobyerno at meron din namang pribado na pinapatakbo ng mayayamang tao. Lahat ng paaralan maging ito man ay pampubliko o pribado ay iisa ang layunin at ito ay ang linangin ang kaisipan ng mga mag-aaral upang maging kapaki-pakinabang silang mamamayan. Ngunit sa likod ng layuning ito ay ang maitim na balak ng mga nagpapatakbo ng bawat paaralan lalo na ng mga pribado. Sa kasalukuyang panahon ay isang komersyo at negosyo ng maituturing ang pagpapatakbo ng mga paaralan. Bilang isang negosyo ay batid ng mga negosyante na ang edukasyon ay isa sa mga bagay na kailangan ng mga tao sa modernong panahon. Ang paaralan, gaano man kalaki o kaliit, ay isang komersyo na kahit hindi mag-anunsyo ay kusang dudumugin ng mga tao. Lahat ng mga pribadong paaralan lalo na sa kolehiyo ay kanya-kanyang pagandahan ng “credentials”. Ang isang maliit na tagumpay ng unibersidad ay ibinabandila at iwinawagayway upang kuhanin ang pansin ng mga tao. Sa ganitong paraan ay marami ang maiingganyo na mag-enrol sa unibersidad na iyon. Makikita sa bawat unibersidad ang tinatawag na “Vision, Mission at Philosophy” kung bakit at ano ang dahilan ng pagkakatatag ng nasabing paaralan. Ngunit taliwas doon ang nangyayari. Mas nangingibabaw ang pera sa bawat paaralan. Lipas na ang panahong kahit mahirap ang isang tao ay maari pa silang makapagtapos sa kolehiyo. Hindi biro ang bawat proyekto sa kurso ng isang nag-aaral sa kolehiyo. Madalas ay pera-pera ang usapan. Aminin man natin o hindi ang mga pribadong paaralan ay isang negosyo. Ang edukasyon ay isang “investment” kung kanilang ituring na kinakailangang maglabas ng pera kapalit ng kaalaman sa edukasyon. Sa sitwasyong ito ay tila inutil naman ang pamahalaan. Nais ng pamahalaan na maraming Pilipino ang makapagtapos pero taliwas sa kanilang adhikain ang totoong nangyayari. Katunayan dito ay ang patuloy na pagbawas sa badyet ng mga pampublikong kolehiyo. Nandiyan rin ang talamak na kakulangan sa mga pasilidad ng mga pampublikong paaralan. Makikita sa halos lahat na pampublikong paaralan ang siksikan na mga silid-aralan at mas lalong kalunos-lunos ang sitwasyon sa mga malalayong probinsya. Ang ganitong mga problema ay pinagpasa-pasahan na ng mga nagdaang pangulo at administrasyon ng bansa. Lahat sila ay nangako sa bayan na edukasyon ang uunahing prayoridad ngunit bigo ang mga Pilipino. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatili ang mga suliranin sa edukasyon.

Ang edukasyon ay tungkulin ng pamahalaan na ibigay sa mga mamamayan nito. Hanggat bigo ang pamahalaan sa pagpapatupad nito ay mananatili ang patuloy na pananamantala ng mga pribadong paaralan na kung ituring ang kanilang institusyon ay isang uri ng negosyo at komersyo.  

Advertisements

One thought on “Ang Edukasyon sa Pilipinas bilang Isang Komersyo at Negosyo”

  1. Sumasang-ayon ako sa iyong paskil.

    Nakakalungkot mang aminin subalit iyon ang totoo… Ang sistema hinggil sa pagbibigay ng angkop at sapat na edukasyon para sa sektor ng edukasyon ay tunay na nakapanlulumo sa kabila ng kakarampot na pagsusumikap ng pamahalaan na masolusyonan [daw] ito.

    Patuloy pa ring lumalaki ang agwat ng mga mayayaman sa mga maralita nating kababayan.
    Gayunpaman, nawa’y hindi man sa ating kapanahunan, maging mabago ang pananaw natin sa pagtingin sa edukasyon bilang isang negosyo…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s