Ang Pagpapautang ng Isang Bilyong Dolyar ng Pilipinas

Nagpautang ang Pilipinas ng isang bilyong dolyar upang tumulong sa sa pinansyal na suliranin ng mga bansa sa Europa. Tama po ang nabasa ninyo, isang bilyong dolyar ang ipinautang ng pamahalaan sa International Monetary Fund upang tumulong sa naghihikahos na ekonomiya ng mayayamang bansa.

Kasalukuyang dumaranas ang ilang mayayamang bansa sa Europa na kinabibilangan ng Greece, Portugal, Spain at Ireland ng pinansyal na suliranin sanhi ng hindi balanseng paggastos ng kanilang pamahalaan. Ang suliraning pang-ekonomiyang ito ng mga bansa sa Europa ay may tinatawag na domino effect sa mundo. Hindi lang ang mga nabanggit na bansa ang maaring makaranas ng paghihirap dahil sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Mararamdaman ng buong mundo ang suliraning ito at isa ang Pilipinas sa maaaring direktang maapektuhan nito. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa mga nabanggit na bansa at kapag tuluyang hindi nakabangon sa pagkakalugmok ng ekonomiya ang mga ito ay maari silang mawalan ng trabaho. Pati ang mga kumpanya na nandito sa Pilipinas na pag-aari ng mga nabanggit na bansa ay maaring magsara rin. Hindi lamang ang Pilipinas ang nagpautang ng malaking halaga. Ang mga karatig-bansa ng Pilipinas ay nagpautang din at sa katunayan ay higit na mas malaki ang kanilang ipinautang. May mga nagsasabing tila mali ang hakbang na ito ng pamahalaan dahil ang Pilipinas ay may suliranin din pagdating sa badyet. Katunayan dito ang mga proyektong hindi maisakatuparan dahil sa walang pondo. Saan nga ba nanggaling ang isang bilyong dolyar? Maraming pera ang pamahalaan ng Pilipinas. Ang nabanggit na halaga ay nagmula sa tinatawag na “foreign currency reserve” ng bansa na kung saan ay hindi maaaring magamit ng Pilipinas sa badyet ng pamahalaan para sa pagsasagawa ng mga serbisyong panlipunan tulad ng pagsasaayos ng mg kalsada at daan, pagpapabuti ng serbisyo sa kalusugan, pagpapalakas ng sandatahan at pagpapaangat ng kalidad ng edukasyon. Ang malaking halagang ipinahiram ay isang pautang. Ibig sabihin ay maaring tumubo iyon at kumita pa ang ating bansa. Tutal ay hindi naman pala maaring gamitin ng Pilipinas ang nasabing salapi sa kung anumang dahilan ay mas mabuti na nga sigurong ipautang na lang. Ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa at baon din sa pagkakautang sa mga financial institution ngunit bakit kaya may ganung kalaking halaga pala ay hindi maaring gamitin ng ating bansa? Ito ang isang katanungang nangangailangan ng sagot at hindi ang pagpapautang. Tulad sa isang tao ay karamihan sa atin ay mahirap lang pero hindi ba’t tayo rin ay nagpapautang minsan? Isa bang pagmamayabang kapag ang isang mahirap o nasa katamtamang pamumuhay ay nagpautang sa kanyang kapwa?

Ang pagpapautang ng Pilipinas ng halagang isang bilyong dolyar ay hindi isang pagmamayabang o isang gawaing mali. Ito ay pakikiisa sa pagtulong sa mga nangangailangang bansa dahil tayo rin ay apektado kapag tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya. Sana ay maging bukas ang ating isipan sa totoong isyu at lagay ng lipunan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s