Ingles o Filipino: Aling Wika ba ang Dapat na gamitin sa Paaralan?

Matagal ng isyu na may kinalaman sa edukasyon sa Pilipinas kung alin ang dapat na gamitin sa pagtuturo sa paaralan, ang Ingles o ang Filipino? May mga nagsasabing Filipino ang dapat na gamitin bilang opisyal na wika sa pagtuturo dahil aniya mas higit itong naiitindihan ng nakakaraming Pilipino. Pagpapakita rin ito ng pagmamahal sa sariling wika tulad ng mga hapones na Nippongo ang gamit. Meron din namang tumututol dahil ayon sa kanila ay mahirap itong gamitin dahil sa mga salitang Ingles na hindi naman naisasalin sa Wikang Filipino lalo na sa asignaturang Science, Math at iba pa. Diumano, mas nakakalito ito sa mga estudyante at pati na sa mga guro.

Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino bagamat mas kilala ito bilang Tagalog sa kadahilanang pawang mga taga-Maynila at ilang karatig probinsya lang ang gumagamit nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ay ibang dayalekto ang gamit tulad ng Bisaya, Hiligaynon, Ilokano, Bikol at iba pa. Sa aking pananaw ay mas nararapat na Ingles ang gamitin sa paaralan bilang wikang panturo dahil mas nahahasa ang paggamit natin nito. Alam naman nating maimpluwensya ang Wikang Ingles dahil sa umiiral na globalisasyon sa mundo. Kapag pumunta ka sa ibang bansa ay Ingles ang gagamitin mo sa pakikipagtalastasan sa ibang lahi. Gayundin kung may mga dayuhang pumunta dito sa ating bayan. Sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan ay kinakailangan din ang kaalaman sa nabanggit ma wika dahil karamihan sa mga kumpanya ay multinational o pag-aari ng dayuhan. Sa pag-iral ng globalisasyon sa mundo ay pinalakas din nito ang Ingles bilang gamit sa pakikipagkalakalan. Paano na lang kung tayong mga Pilipino ay hindi marunong magsalita ng Wikang Ingles o bumaba ang kaalaman pagdating sa larangan ng pakikipagkomunikasyon sa nabanggit na wika? Mas lalong maghihirap ang ating bansa dahil maapektuhan nito ang ibat-ibang industriya gaya ng industriya ng Business Process Outsourcing (BPO) o Call Center at mga multinational na kumpanya. Maraming paraan para maipakita natin ang pagmamahal sa Wikang Filipino o Tagalog. Halimbawa n lang ay ang paggamit nito sa pagbabalita sa telebisyon, pagsusulat ng ibat-ibang artikulo, paglikha ng mga tula, awit at iba pang uri ng sining. Isa pa ay ang pagba-blog gamit ang wika natin gaya ng ginagawa ko. Sa pamamagitan nito ay mas lalong mauunawaan ng mga mambabasa ang ibat-ibang isyu ng bansa.

Hindi isyu kung alin ba talaga ang dapat na gamiting opisyal na wikang panturo sa mga paaralan. Ang tunay na isyu dito ay ang kalidad ng edukasyon. Sa huli ay nasa estudyante pa rin kung paano siya magsusumikap upang tumaas ang kanyang kaalaman sa paggamit ng Wikang Ingles at pagmamahal sa pamanang Wikang Filipino.

Advertisements