Sakit-sakitan para Makalusot sa Kaparusahan

Habang sila ay nasa pwesto, kapansin-pansin ang masigla at malusog nilang pangangatawan. Tila ba ay walang katapusan ang kanilang buhay kung magpakasasa sa kaban ng bayan. Minsan ay mapapaisip ka tuloy kung may kaluluwa pa nga ba ang ating mga namumuno? Kung sila ba ay naniniwala na may Diyos, Langit, at Impyerno. Kasi naman ay sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan ng ating bansa, lalo na ang mga mahihirap, nagagawa pa nilang pagsamantalahan ito. Mas inuuna pa nila ang pansariling interes kumpara sa kapakanan ng mas nakararami.

Sa totoo lang ay pare-pareho lang naman ang ugali ng ating mga namumuno, iisa lang ang kanilang istilo. Halos lahat ng pulitiko sa ating bansa ay magnana…., kung hindi man ay ginagamit ang posisyon upang higit na yumaman. Makapagbibigay ka ba ng pangalan ng pulitiko o naging lider sa ating bansa na hindi nagsamantala, ang kanyang pamilya o kaibigan? Makapagbibigay ka ba ng pulitiko na umamin sa kasalanan? , na Hindi nagsakit-sakitan?

Nakakalungkot ang hustisya sa ating bayan. Kung sino pa ang mas mabigat ang kasalanan ay sila pa ang mas pinapaboran.

Leave a comment